Πληκτρολογήστε και πατήστε enter

Βιωσιμότητα

Η Goldair Cargo, δεσμεύεται στην εφαρμογή υπεύθυνων επιχειρηματικών πρακτικών στα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, τις οποίες ακολουθεί με μεγάλο αίσθημα ευθύνης. Στόχος μας είναι να αποτελούμε μια υπεύθυνη εταιρεία, που σέβεται την κοινωνία και λειτουργεί πάντα με ηθικό τρόπο για τους πελάτες, τους εργαζομένους και τους προμηθευτές της, συμβάλλοντας σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.

Το 2023, η Goldair Cargo, έλαβε τη χάλκινη διάκριση για τις επιχειρηματικές της πρακτικές και την προσήλωσή της στη βιώσιμη ανάπτυξη από την EcoVadis, τον κορυφαίο οργανισμό αξιολόγησης εταιρικής βιωσιμότητας παγκοσμίως, για τις κοινωνικά υπεύθυνες πρακτικές που εφαρμόζει σχετικά με θέματα υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, αειφορίας και βιώσιμης ανάπτυξης.

Η μεθοδολογία αξιολόγησης της Ecovadis εστιάζει στην αξιολόγηση της επίδοσης σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης της εταιρείας χρησιμοποιώντας διεθνή πρότυπα και βέλτιστες πρακτικές. H αξιολόγηση επικεντρώνεται σε 21 ζητήματα τα οποία ομαδοποιούνται σε 4 θεματικές ενότητες και αφορούν στο περιβάλλον, στις εργασιακές πρακτικές και τα ανθρώπινα δικαιώματα, στην επιχειρηματική ηθική και στην υπεύθυνη εφοδιαστική αλυσίδα.

Οι Πολιτικές της Goldair Cargo

Anti-Discrimination & Anti-Harassment Policy
Environmental Policy
Energy & Greenhouse Gas Emissions Management Policy
Business Ethics Policy
Suppliers Code of Conduct
Sustainable Procurement Policy
Human Rights & Child Protection Policy
Whistleblower Procedure

Ετήσια Έκθεση Βιωσιμότητας

Goldair-Cargo-Annual-Sustainabilty-Report