Πληκτρολογήστε και πατήστε enter

Πιστοποιήσεις

Η Goldair Cargo έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Συστήματα Διαχείρισης των διαδικασιών της με βάση διεθνή πρότυπα και κατευθυντήριες γραμμές, για τη σωστή μεταφορά, αποθήκευση, διαχείριση και παράδοση των εμπορευμάτων των πελατών μας, βάσει συμφωνημένων προδιαγραφών.

ISO 9001:2015 – Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
Certifications
ISO 14001:2015 – Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
Certifications
ISO 22001:2018 – Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων
Certifications
ISO 27001:2013 – Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών
Certifications
ISO 13485:2016 – Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα
Certifications
Βεβαίωση για την Ορθή Πρακτική Διαχείρισης Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων σύμφωνα με την ΥΑ 1348
Certifications
Βεβαίωση για την Ορθή Πρακτική Διανομής Φαρμάκων για Ανθρώπινη Χρήση – GDP
Zzuvy3cB_400x400
ISO 14064-1:2018 - Δήλωση Επαλήθευσης Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου
Zzuvy3cB_400x400
Δήλωση Επαλήθευσης της Έκθεσης σχετικά με το Ανθρακικό Αποτύπωμα