Πληκτρολογήστε και πατήστε enter

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Οι εταιρείες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας, γι’ αυτό εμείς στην Goldair Cargo λειτουργούμε με ευαισθησία και αίσθημα καθήκοντος, προσπαθώντας πάντα να είμαστε παραγωγικός και υπεύθυνος εταιρικός πολίτης.

Αναπτυσσόμαστε με Υπευθυνότητα

  • Βελτιώνουμε συνεχώς τις υπηρεσίες μας, καθώς η ικανοποίηση των πελατών μας αποτελεί βασική μας προτεραιότητα
  • Τηρούμε χωρίς συμβιβασμούς όλους τους νόμους και κανονισμούς που διέπουν την παροχή των υπηρεσιών μας.
  • Επενδύουμε σε συνεργασίες με τις κοινωνίες στις οποίες λειτουργούμε, προάγοντας την ανάπτυξή τους.
  • Μελετούμε, αξιολογούμε προληπτικά και διαχειριζόμαστε πιθανούς κινδύνους, διαφυλάσσοντας έτσι την ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων μας.

Επενδύουμε στους Ανθρώπους μας

  • Αξιοποιούμε σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους για τη διασφάλιση βέλτιστων συνθηκών εργασίας
  • Επενδύουμε στην εσωτερική επικοινωνία και εμπνέουμε τους ανθρώπους μας μέσω καινοτόμων εργασιακών πρακτικών, δίκαιης μεταχείρισης, σεβασμού και εμπιστοσύνης
  • Τοποθετούμε την υγεία και ασφάλεια στην εργασία στην κορυφή των προτεραιοτήτων μας.

Περιβάλλον και Κοινωνία

  • Επιδιώκουμε την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού μας αντίκτυπου, στοχεύοντας στη μείωση των καταναλώσεων ενέργειας και στην αποδοτική διαχείριση όλων των τύπων αποβλήτων.
  • Επενδύουμε στον ανοιχτό διάλογο με τους κοινωνικούς μας εταίρους, αναγνωρίζοντας τις προσδοκίες τους για ένα βιώσιμο μέλλον / κόσμο.

Η Goldair Cargo, στοχεύοντας στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής της υπευθυνότητας, συμμετέχει ενεργά σε οργανώσεις του κλάδου της, καθώς επίσης σε επαγγελματικές οργανώσεις, επιμελητήρια και επιχειρηματικούς συνδέσμους:

ΣΥΝΔΕΕ&L
(Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Διαμεταφοράς & Logistics)

ΣΕΒ
(Σύνδεσμος Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών)

ΣΕΤΕ
(Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων)

AHK
(Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο)

ΕΒΕΑ
(Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών)

IATA
(Διεθνής Ένωση Αερομεταφορέων)