Πληκτρολογήστε και πατήστε enter

Third Party Logistics (3PL)

Η Goldair Cargo, διαθέτοντας υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία και υποδομές, προσφέρει μία ποικιλία υπηρεσιών logistics από το 1996:

 • Εκπλήρωση Παραγγελιών (Παραλαβή/Αποθήκευση/Διαλογή & Συσκευασία/Διανομή)
 • Cross Docking
 • Ποικιλία Διαχειρίσιμων Μονάδων (τεμάχιο/κιβώτιο/παλέτα)
 • Διαχείριση Αποθεμάτων
 • Ανασυσκευασία/Δημιουργία Ειδικών Συσκευασιών
 • Διανομή Εμπορευμάτων σε όλη την Ελλάδα
 • Διαχείριση Επιστροφών
 • Διαχείριση Δειγμάτων
 • Διαχείριση Παραγγελιών Ηλεκτρονικού Εμπορίου

 

Το τμήμα Logistics της Goldair Cargo ειδικεύεται στο micro-logistics (διαχείριση μικρών τεμαχίων), εκτελώντας ενδεικτικά ετησίως:

 • 42.500.000 picking τεμαχίων
 • 400.000 προετοιμασίες παραγγελιών
 • 400.000 παραδόσεις παραγγελιών
 • 650.000 εκδόσεις voucher και παράδοση αυθημερόν σε εταιρείες courier για πελάτες e-shop

Επιπροσθέτως, η Goldair Cargo διαθέτει 3 τελωνειακές αποθήκες από τις οποίες προσφέρει τις ακόλουθες τελωνειακές υπηρεσίες:

 • Τελωνειακές Αποταμιεύσεις
 • Αναλώσεις από τις Αποταμιεύσεις
 • Επανεξαγωγή από τις Αποταμιεύσεις
 • Εκτελωνισμοί Εμπορευμάτων κατά την Εισαγωγή
 • Εκτελωνισμοί Εμπορευμάτων κατά την Εξαγωγή (Άμεση και Έμμεση Εξαγωγή)
 • Ενεργητική Τελειοποίηση
 • Παθητική Τελειοποίηση
 • Πιστοποιητικό Τ2L
 • Πληρωμή Δασμών, Φόρων και άλλων απαιτήσεων (ΣΕΠ κλπ.)

Η Goldair Cargo επίσης προσφέρει μία ποικιλία υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας:

 • Διαχείριση φυσικού αρχείου
 • Ηλεκτρονική Ψηφιοποίηση Εγγράφων
 • Πιστοποιημένη καταστροφή και ανακύκλωση αρχείων
 • Ηλεκτρονικό Αρχείο (E – POD)
 • Διαχείριση Αντικαταβολών
 • Διαχείριση Απογραφών καταστημάτων και αποθηκών τρίτων διεύθυνση
Από πλευράς αποθηκευτικών χώρων, H Goldair Cargo διαθέτει 18 αποθήκες στην Δυτική Αττική, στην Θεσσαλονίκη και στο Ηράκλειο Κρήτης, με συνολικό εμβαδόν 135.000 τετραγωνικών μέτρων.