Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να παραδίδει μια καλύτερη και πιο εξατομικευμένη υπηρεσία στους χρήστες. Με την πλοήγηση στην ιστοσελίδα αποδέχεστε την χρήση τους. 

Logistics Center Αθήνας

1η αποθήκη Αθήνας

Τοποθεσία

Θέση Γκορυτσά-Ασπρόπυργος

Αποθηκευτικοί χώροι

5.800 m2

Εξοπλισμός / δυνατότητες

Δύο στεγασμένες ράμπες παραλαβής- παράδοσης (400 m2/ράμπα)

Ταυτόχρονη φορτοεκφόρτωση 8 επικαθήμενων φορτηγών (13,60 m) και 8 φορτηγών εσωτερικών μεταφορών

Στόλος

2 ηλεκτροκίνητα ανυψωτικά - 3 πετρελαιοκίνητα ανυψωτικά

Λοιποί χώροι

Γραφεία 100 m2

2η αποθήκη Αθήνας

Τοποθεσία

Θέση Ρουπάκι - Ασπρόπυργος

Αποθηκευτικοί χώροι

19.000 m2

Εξοπλισμός / δυνατότητες

Προθάλαμος παραλαβής-παράδοσης 1.600 m2

Ταυτόχρονη φορτοεκφόρτωση 8 φορτηγών (13,60 m) 

8 ηλεκτροϋδραυλικές ράμπες και 2 εξωτερικές ράμπες (400 m2/ράμπα)

Στόλος

3 ηλεκτροκίνητα ανυψωτικά

1 ηλεκτροκίνητο ανυψωτικό reach truck

Λοιποί χώρο

Γραφεία 290 m2

3η αποθήκη Αθήνας

Τοποθεσία

Θέση Ρυκιά - Ασπρόπυργος

Αποθηκευτικοί χώροι

16.500 m2

Εξοπλισμός / δυνατότητες

Στεγασμένη ράμπα παραλαβής-παράδοσης 1.400 m2

Tαυτόχρονη φορτοεκφόρτωση 8 φορτηγών (13,60 m) και 4 φορτηγών εσωτερικών μεταφορών

Στόλος

3 ηλεκτροκίνητα ανυψωτικά εποχούμενου χειριστού

Λοιποί χώροι

Γραφεία 200 m2

Αξίζει να σημειωθεί, πως για τη συγκεκριμένη αποθήκη έχουμε λάβει την ειδική άδεια υπ’ αριθ. GR A.01. 781 από την Γενική Διεύθυνση Τελωνείων, που μας δίνει το δικαίωμα να αποθηκεύουμε εμπορεύματα υποκείμενων σε καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης, δηλαδή να τα αποθηκεύουμε χωρίς να πληρώνουμε τους δασμούς και το ΦΠΑ μέχρι την ανάλωση ή την επανεξαγωγή τους.

4η αποθήκη Αθήνας

Τοποθεσία

Θέση Ρουπάκι - Ασπρόπυργος

Αποθηκευτικοί χώροι

3.200 m2

Εξοπλισμός / δυνατότητες

Προθάλαμος παραλαβής-παράδοσης 1.400 m2

Tαυτόχρονη φορτοεκφόρτωση 2 φορτηγών (13,60 m) σε 2 ηλεκτροϋδραυλικές ράμπες και 4 φορτηγών εσωτερικών μεταφορών σε εξωτερική ράμπα 300 m2

Στόλος

3 ηλεκτροκίνητα ανυψωτικά

1 ηλεκτροκίνητο ανυψωτικό πλάγιας φόρτωσης πολύ στενών διαδρόμων (VNA)

Λοιποί χώροι

Γραφεία 290 m2

5η αποθήκη Αθήνας

Τοποθεσία

Λ. Γεωργίου Γεννηματά, Μαγούλα Αττικής

Αποθηκευτικοί χώροι

4.200 m2

Εξοπλισμός

Προθάλαμος παραλαβής-παράδοσης 1.400 m2

Tαυτόχρονη φορτοεκφόρτωση 4 φορτηγών (13,60 m) σε 4 ηλεκτροϋδραυλικές ράμπες και 4 φορτηγών εσωτερικών μεταφορών σε εξωτερική ράμπα 300 m2

Στόλος

3 ηλεκτροκίνητα ανυψωτικά

Λοιποί χώροι

Γραφεία 160 m2

6η αποθήκη Αθήνας

Τοποθεσία

Θέση Ρυκιά - Ασπρόπυργος

Αποθηκευτικοί χώροι

21.000 m2

Εξοπλισμός / δυνατότητες

Προθάλαμος παραλαβής-παράδοσης 1.500 m2

Tαυτόχρονη φορτοεκφόρτωση 10 φορτηγών (13,60 m) με 10 ηλεκτροϋδραυλικές ράμπες και 2 εξωτερικές ράμπες 800 m2 για ταυτόχρονη φορτοεκφόρτωση 12 φορτηγών εσωτερικών μεταφορών

Στόλος

6 ηλεκτροκίνητα ανυψωτικά

Λοιποί χώροι

Γραφεία 2.400 m2

Τα νέα μας

Gordair cargo more news

Logistics Center Αθήνας

banner

Εταιρική κοινωνική ευθύνη

economics

contact us 3

Goldair Cargo logo

Πνευματικά δικαιώματα © 2011 - 2013 Goldair cargo SA, Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

TruckAirplaneShipClark